Oppdatert: 11.03. 202 
Flere kommuner sliter med å oppfylle sitt lovpålagte ansvar for å tilby veterinærtjenester fordi det er utfordringer med å rekruttere og beholde veterinærer. Når de ikke lenger kan tilby døgnkontinuerlig veterinærtjenester, går det utover dyrehelse og -velferd.

I forkant av regjeringens budsjettkonferanse 14.-16. mars, har Veterinærforeningen sendt inn sine innspill og hatt møte med landbruks- og matminister Sandra Borch. Møte med Kommunal og distriktsdepartementet er også berammet

Tiltak vi mener kan løse veterinærkrisen umiddelbart er:

  • økt stimuleringstilskudd til kommunene
  • etablere statlig finansiert traineeordninger for veterinærstudenter og nyutdannede som er regional organisert og gjennomføres av kommunene. Nordland fylkeskommune har allerede utrykt ønske om å være pilotregion.
  • etablere en regional vikarordning for privatpraktiserende veterinærer.

Lenke til Veterinærforeningens innspill til Statsbudsjettet 2023 (PDF, 153KB)

Vi har også registrert at Akademikerne har løftet frem veterinærene i sitt innspill til Statsbudsjettet 2023 til Landbrusk- og matdepartementet.
Lenke til Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023. (PDF, 91KB)

Veterinærforeningen har også deltatt på innspillsmøte med Norsk bonde- og småbrukerlag om jordbruksoppgjøret 2022 og skal i møte med Bondelaget.
Siden Veterinærforeningen ikke er part i Jordbruksforhandlingene er det nødvendig å samarbeide med disse organisasjonene for å kunne påvirke resultatet av forhandlingene. Vi har over flere år opparbeidet et godt samarbeid med jordbruksorganisasjonene på dette området.

Veterinærforeningen har spilt inn at tilskuddet til veterinære reiser, også i år, må prioriteres høyt i jordbruksavtalen fordi den sikrer at bøndene kan hente dyrehelsepersonell til syke dyr til en overkommelig kostnad.
Basert på fjorårets økning på kr 0,80 ber vi om at km-taksten i dette oppgjøret økes med minst 2 kr for ta igjen mange års etterslep, samt utjevne reisekostnadene ytterligere.

Lenke til Veterinærforeningens innspill til jordbruksoppgjøret 2022 (PDF, 57KB)

Veterinærforeningen jobber også videre opp mot LMD/KDD/KD for å følge opp statsforvalternes oppfordring til Landbruks- og matdepartementets om en gjennomgang av de kommunale veterinærordninger.

Dette er en videreføring av lobbyarbeidet vi har gjort tidligere som blant annet fikk til resultat at regjeringen i Hurdalsplattformen spesifikt uttrykker at veterinærtjenesten i hele landet skal styrkes for å sikre at alle dyr har tilgang til kvalifisert behandling.

Lenke til nyhetssak om Veterinærforeningens lobbyarbeid.