Vekst må tildeles oppdrettere med lav dødelighet og gode resultat innenfor helse og velferd og fiskehelse og fiskevelferd må tas inn som en del av definisjonen på bærekraft.

Veterinærforeningen stiller seg bak Veterinærinstituttets uttalelser om at god dyre- og fiskevelferd er viktige forutsetninger for sunne økosystemer og produksjon av bærekraftig og trygg mat av høy kvalitet.

Lenke til hele høringsinnspillet