Veterinærforeningen har sendt inn innspill til forslag til forskrift om kapasitetsjustering i oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2024.

Lenke til hele høringsinnspillet (PDF, 219KB)