Koronapandemien har vist oss hvor viktig håndhygiene er for å unngå å spre smitte og årets markering er viet til håndhygiene og korrekt bruk av hansker og annet beskyttelsesutstyr.

Veterinærer står daglig overfor de samme utfordringene når det gjelder å forebygge smitte mellom dyr og mellom dyr og mennesker.

Veterinærforeningen ønsker derfor å markere dagen ved å dele FECAVA’s anbefalingerFecava's anbefalinger for hygiene og infeksjonskontroll for veterinærer når det gjelder hygiene og infeksjonskontroll. Beskyttelsesutstyr har god effekt om det benyttes riktig og til rett tid.

Smådyrpraktiserende veterinærers forening har fått oversatt FECAVAs anbefalinger til norsk. Lenke til FECAVAs anbefalinger (PDF, 180KB)

Vi oppfordrer alle veterinærer i klinisk praksis om å sette seg inn i anbefalingene. God håndhygiene er godt smittevern!