Regjeringen vedtok reduksjon i skolepengestipendandelen for utenlandsstudenter høsten 2022, med virkning fra 2023. Veterinærforeningens innspill ble ikke tatt til følge.

Vi skrev i vårt innspill at vi er dypt bekymret over denne måten å behandle studenter på. Som nasjon har vi satt oss i en situasjon der vi er helt avhengige av å utdanne halvparten av våre veterinærer i Øst-Europa. Med den foreslåtte endringen vil vi legge ytterligere byrde over på den enkelte ungdom som reiser ut, og gjennom et krevende og kostbart studieløp tilegner seg sårt tiltrengt kompetanse for landet vårt. Vi finner det nærmest skammelig at de som allerede er i gang med studiene uten viten og vilje skal utsettes også for dette.

Nylig har NRK hatt et oppslag om en utenlandsstudent som fikk redusert stipend over natten. Vi har full forståelse for at hun er skuffet. Riktignok retter hun skytset urettmessig mot Veterinærforeningen. Vi arbeider kontinuerlig med saken og har uttalt oss ved flere anledninger.

Veterinærforeningen har gjort regjeringen kjent med at det må utdannes flere veterinærer som en av løsningene på veterinærkrisen. De er klar over at vi er helt avhengige av utenlandsstudentene. Vi har spilt inn at veterinærstudentene må unntas fra endringene i stipendandelen. Det er viktig at noe skjer raskt. Med dagens svake krone er det allerede vesentlig dyrere å være norsk student i utlandet.

Lenke til tidligere innspill