Departementet foreslår blant annet en presisering av ordlyden i lovens § 25 slik at det tydelig fremgår at avlsorganisasjoner og raseklubber er omfattet av bestemmelsen og at disse kan pålegges plikter for å ivareta formålet med bestemmelsen.
Veterinærforeningen har til dette spilt inn at arbeidet som Mattilsynet gjør med å utarbeide en forskrift om hundeavl må sees i sammenheng med oppdraget gitt fra LMD til Mattilsynet om å utrede obligatorisk merking av hund. Veterinærforeningen ser frem til at disse forskriftene kommer på plass slik at det blir bedre kontroll av avl og mindre usunn avl.

Lenke til hele høringsuttalelsen her.