Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven).

Lenke til hele høringspinnspillet (PDF, 40KB)

Her kan du lese de to dokumentene som er nevnt i høringsuttalelsen:

  1. Lenke til oppdrag fra LMD til Mattilsynet om å utarbeide forskrift om hundeavl. (PDF, 305KB)
  2. Lenke til oppdrag fra LMD til Mattilsynet om å utredning av obligatorisk merking av hund. (PDF, 291KB)