Veterinærforeningen har tidligere levert innspill til helseberedskapsmeldingen, koronautvalget og stortingsmelding om folkehelsepolitikken hvor vi påpeker veterinærenes viktige rolle i den nasjonale beredskapen mot matbåren smitte, smittsomme sykdommer hos dyr og mot sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker, såkalte zoonoser. 

For eksempel kunne veterinærer ha bistått med elementært smittevernutstyr som manglet i starten av Covid-19 pandemien.

Veterinærforeningen mener også at veterinærer kan være en viktig ressurs og redusere belastningen på helsepersonell i senere pandemier. For eksempel kan veterinærer bistå i vaksineringsarbeidet.

Les hele høringsinnspillet her