Veterinærforeningen har sendt inn innspill til høringen om endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr) 

Lenke til hele høringsinnspillet. (PDF, 69KB)