Veterinærforeningen har bestilt en utredning og rapport om veterinærdekning og beredskap i Norge fra AgriAnalyse. Rapporten gir en virkelighetsbeskrivelse på hvordan arbeidshverdagen for veterinærer i distriktene er i dag. Et viktig funn er at en utfordrende arbeidshverdag med sviktende inntektsgrunnlag og dårlig balanse mellom arbeid og privatliv oppleves svært utfordrende for mange veterinærer i distriktene. Dette fører til manglende rekruttering og at flere “flykter” fra produksjonsdyrpraksis til andre deler av det veterinære fagfeltet med et bedre faglig og psykososialt miljø og tryggere rammer rundt arbeid og privatliv.

Sammen med rapporten fra arbeidsgruppen oppnevnt av LMD om tilgang på veterinærtjenester publisert i mars i år, har myndighetene fått et svært grundig og solid faktagrunnlag med forslag til tiltak som vil gi en sikrere og mer bærekraftig veterinærdekning i hele landet til beste for dyrene, dyreeierne, veterinærene og befolkningen i sin helhet. Vi ser de samme utfordringene i veterinærsektoren i hele Europa, men med det faktagrunnlaget vi nå har i Norge er tiden inne for å gå fra utredning til konkret handling.

Rapportene peker på gode tiltak som kan bidra til å løse utfordringene med manglende veterinærvakt, og ser frem til at myndighetene kommer på banen med nødvendige midler og tiltak, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen

Lenke til AgriAnalyse-rapporten "Hvor ble det av dyrelgene?