I julehøytiden i år vil det være færre veterinærer på vakt enn tidligere. Flere kommuner sliter med å få nok veterinærer til å dekke den kommunale vakten og sikre døgnkontinuerlig tilgang på veterinærtjenester. Det kan få tragiske utfall, Veterinærvakten er avgjørende for god dyre og folkehelse, trygg mat, og beredskap mot alvorlig smittsom dyresykdom og dyretragedier i hele landet, sier president Bente Akselsen

Veterinærforeningen har flere ganger vist til tiltak som vil sikre den veterinære beredskapen i hele landet, og senest i innspill til statsbudsjettet for 2024:

  • Økte stimuleringstilskudd til kommunene
  • Øke godtgjøringen for vakttjeneste.
  • Etablere en betalt mentorordning i distriktene for bedre rekruttering
  • Tilsette veterinærer i næringssvake kommuner i kommunale forvaltningsstillinger hvor tilsetningsforholdet inkluderer kliniske veterinærtjenester på dagtid og 4-delt vakt.

Tidligere i år leverte en arbeidsgruppe, nedsatt av Landbruks- og matdepartementet, en grundig rapport om tilgangen på veterinærtjenestene, der det blant annet kom frem at veterinærstudenter ønsker å jobbe i produksjonsdyrpraksis i distrikts-Norge, men at de savner faglig veiledning, kollegialt fellesskap og trygge rammer.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad har nå tatt grep og bedt Veterinærforeningen om å starte et prosjekt for å bygge opp en mentorordning som skal sikre tilgang på veterinærer i distriktene.

Veterinærforeningen vil prioritere dette arbeidet høyt og er glade for at det er bevilget midler til et viktig tiltak for å trygge nyutdannede veterinærer som skal ut i produksjonsdyrpraksis. Vi ser frem til ål å sette i gang prosjektet i 2024, sier Akselsen