Veterinærforeningen er glad for at landbruks- og matminister Geir Pollestad nå har uttalt at villsvin skal utryddes i Norge. Vi ser frem til presentasjon av tiltak og rask gjennomføring.

Påvisning av Afrikansk svinepest (ASP) i Norge vil får store dyrehelsemessige og samfunnsøkonomiske konsekvenser, og vil berøre infrastruktur over store områder. I dag har vi ikke nok ressurser hos Mattilsynet eller blant praktiserende veterinærer til å håndtere et eventuelt utbrudd.

Det er et akutt behov for å få på plass et system for oppdaterte bestandsandsanslag over villsvin i Norge, slik mange andre Europeiske land allerede har på plass. Her må allerede eksisterende prosjekter koordineres og tas i bruk.

Man har nå en mulighet til å organisere et målrettet uttak av villsvin med opplæring, informasjon og skolering av jegere og grunneiere som kan bidra til en effektiv sanering dersom ASP skulle bli påvist. Dette må gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO) som en nyttig øvelse i fredstid slik at beredskapen er best mulig når og hvis det smeller.

Lenke til tidligere uttalelser fra Veterinærforeningen:

Veterinærforeningen støtter Norsvins nullvisjon for villsvin i Norge