Den norske veterinærforening

Pressekontakt

Kontaktpersoner:

Torill Moseng
President
Mobil 93093064
E-post tm@vetnett.no

Marie Modal
Generalsekretær
Mobil 901 66 216
E-post mm@vetnett.no

Ellef Blakstad
Fagsjef
Mobil 922 80 315
E-post ellef.blakstad@vetnett.no

Frauke Becher
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil 472 84 325
E-post fb@vetnett.no

Postadresse:
Postboks 6781 St. Olavs pl.
0130 Oslo

Besøksadresse:
Keysers gate 5
0165 Oslo

Tlf. 22 99 46 00
Faks 22 99 46 01

E-post dnv@vetnett.no
http://www.vetnett.no