Namsos veterinærdistrikt søker sommervikar for ambulatorisk praksis og vaktdeltagelse, for perioden uke 26-33. 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter student med midlertidig lisens eller veterinær med norsk autorisasjon. Fullført inseminasjonskurs er nødvendig. 

Hva vi tilbyr

Distriktet er dominert av storfepraksis med noen få svine- og småfebesetninger. Smådyroppdrag på dagtid og på vakt må påregnes. En enkel vaktklinikk og utstyr stilles til disposisjon, samt bolig. Vikar må ha egen bil.