Det søkes etter veterinær i 100% stilling ved Reisa Dyreklinikk i Nord Troms. Stillingen er i kombinert praksis med 4-5 delt vakt. Distriktet består av kommunene Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Praksisen består av mye smådyr, i tillegg til storfe med inseminering, noe småfe og hest(vi har egen hesteveterinær). Klinikken er nyoppusset og velutstyrt med digitalt røntgen/tannrøntgen, tann- unit, ny ultralyd, gassanestesi og laboratorium med blodanalyse. På klinikken jobber det 3 assistenter og 1 som dyrepleier. Vi er 5 veterinærer i veterinærfellesskapet. Stillingen er et 1-årig vikariat med gode muligheter for forlengelse. Med stillingen følger kommunal lønn.

 Nordreisa kommune har ca. 4800 innbyggere. E6 går gjennom kommunen. Via Sørkjosen lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest. Kommunesenteret Storslett er regionsenter i Nord-Troms med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skoletilbud, videregående skole med bl.a. skigymnas. I Nordreisa vil du finne et bredt spekter av fritidsmuligheter, en fin og variert natur med Reisafjorden, Reisadalen og Reisa nasjonalpark som sentrale friluftsmål.

Personlige egenskaper

 • Må kunne jobbe selvstendig, men også sammen med andre 
 • Ansvarsbevisst og pålitelig 
 • Må kunne takle stress
 •  Møte nye utfordringer på en positiv måte
 •  Evne til å kommunisere med kunder såvel som kollegaer

Kvalifikasjoner

 • Beherske norsk språk, muntlig og skriftlig 
 • Ønskelig med godkjent insemineringskurs fra geno, men ikke et krav

Hva vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø, og alltid noen og spørre ved behov
 •  Gode muligheter for faglig utvikling 
 • Varierte arbeidsoppgaver med alle dyrearter
 •  Gode lønnsbetingelser 
 • Nordreisa kommune kommer inn under statlig tiltakssone for Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån, økt barnetrygd og skattereduksjon.