Vi søker etter en veterinær i vikariat i hele juli og de to første ukene i august i 2024 

 

Vaktordningen generelt, krav og stimulering gjennom driftstilskudd på dagtid.

 • Dagjobbing cirka 5 dager per uke, med muligheter for mer ved vakans. 
 • Det er fra 2024 lagt til økonomisk kompensasjon blant annet for dagtidsvakter fra 08.00-16.00, da kommunalt stimuleringstilskudd/driftstilskudd på kr. 1400,-. Dette betinger at man også er med på kvelds- og helgevaktene. Vakant dagtidskjøring honoreres med kr. 1800,- i driftstilskudd. Du får også det statlige vakttilskuddet.
 • Det honoreres minimum 100 % tillegg på ekstravakter/vakante vakter utover ordinær vaktgodtgjøring. 
 • Vikaren får også kompensasjon på kr. 60 000,- for å komme og hjelpe til i distriktet med å få avviklet sommerferie. Utbetaling forutsetter at vikar står tiden ut i definert periode.
 • Veterinæren er ansvarlig for å være vikar for to veterinærer som er på ferie i 3 uker hver, til sammen 6 uker.   
 • Krav om førerkort klasse B. 
 • Seminkurs er nødvendig, samt norsk autorisasjon som veterinær. 
 • Praksisen består for det meste av arbeid med storfe inkl. semin, sau og mulighet for noe hestepraksis for den som ønsker det. 
 • Gode kolleger bidrar med oppfølging ved behov, samt kommunen. Kompetanse, allsidighet, interesse, gode norskkunnskaper og god samarbeidsevne vektlegges. Listen er ikke uttømmende.
 • Den som skal tiltre i vikariat i veterinærvaktordningen i sommerferien, må inngå arbeidsavtale med Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt om deltakelse i tidsrommet fra og med 1. juli til og med 11. august 2024.
 • Mulighet for forlengelse
 • Bopel: Dekkes økonomisk av kommunen samt organiseres og bestemmes av kommunen hvor det blir.
 • Bil: Kommunen stiller med bil til veterinæren, kostnadsfritt.
 • Medisin og utstyr: Vikaren kan låne utstyr av veterinær for å utføre arbeidet.
   

Sunndal og Tingvoll kommune

Kommunene har fantastisk natur og svært gode og varierte friluftslivsmuligheter. I Sunndal ligger det nasjonale laksevassdraget Driva, flere hundre gode innlandsfiskevann i Dovrefjell – Sunndalsfjella og Trollheimen med et unikt fjellandskap. Vi har også Norges vakreste dal, Innerdalen med Innerdalstårnet samt sherpatrapp opp Vinnufallet. Sunndal har svært gode fasiliteter for innbyggerne med kulturhus med to kinosaler, svømmehall, bibliotek, kulturskole, sportshall/flerbrukshall og mye mer. Tingvoll har et rikt kultur- og idrettstilbud. Klatrehall, svømmehall, tindeklubb, kajakk-kompaniet, idrettshall, kor, korps, yoga, treningssenter blant anna.

Kommunene har et stort, profesjonelt og allsidig næringsliv med gode jobbmuligheter for familier som vil flytte til kommunen. Kommunene har solid økonomi og er i stadig utvikling. 

Kommunene sine jordbruksarealer er svært godt egnet for grasproduksjon der husdyrene er en essensiell primærnæring vi skal ivareta og sikre i årene framover gjennom en solid og sterk veterinærvakt. 

 

Henvendelse - informasjon:   

Veterinærvakta - praktisk gjennomføring: veterinær Åslaug Glæstad Vonheim, epost: a.g.vonheim@gmail.com . Tlf: 977 64 290 

Veterinærvaktordningen generelt: Sunndal kommune v/Tore Ulvund, epost: tore.ulvund@sunndal.kommune.no . Tlf: 901 01 449