Som arbeidstaker i privat helsevirksomhet jobber du kanskje ved Radiumhospitalet eller ved OUS. eller i andre helserelaterte virksomheter. Disse er gjerne tilknyttet arbeidsgiverforeningen Spekter i helseområdet. Veterinærforeningen har gjennom lokale akademikersamarbeid forhandlingsrett her.  Veterinærforeningen representerer dine interesser gjennom lokale tillitsvalgte og Akademikersamarbeidet i Akademikerne Helse, og gjennom DNV-A. Ta kontakt med sekretariatet ved spørsmål.