Som medlem er du en del av DNV-N.
DNV-N er representert i flere sentrale arbeidslivsstyrer, bl. a gjennom akademikersamarbeidet.