Som medlem er du en del av DNV-N. Lenke til DNV-N.
DNV-N er representert i flere sentrale arbeidslivsstyrer, bl. a gjennom akademikersamarbeidet.

For å få tilgang til  informasjonen på disse sidene, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.