Veterinær og dyrlege er en beskyttet tittel slik det fremgår fra dyrehelsepersonelloven § 4 som kan brukes av de som har bestått veterinærutdanningen ved en godkjent lærerinstans i veterinærmedisin og som har offentlig autorisasjon.

Veterinærforeningen anbefaler medlemmene å bruke begrepene klinikkassistent og klinikksekretær for medarbeidere som ikke innehar en beskyttet tittel. Vi vil oppfordre til at begrep og titler som kan skape misforståelser eller være villedende ikke benyttes, eksempler på dette er veterinærassistent eller veterinærsekretær». 

Vi minner også om at andre utdanninger som faller inn under helsepersonelloven, og som gir autorisasjon, er kiropraktor og fysioterapeut. Veterinærforeningen ber derfor medlemmer med etterutdanning innen f.eks. kiropraktikk og fysioterapi hos dyr, bruke den offentlige benevnelsen på utdanningen eller benevnelsen som framgår av eksamenspapirene

Betegnelsen spesialist er en beskyttet tittel i henhold til dyrehelsepersonellovens §§ 8 og 16, og ingen veterinær kan kalle seg spesialist uten godkjenning fra Mattilsynet.