I kommunal sektor finnes det to forhandlingsområder. Det ene utgjøres av Oslo kommune. De øvrige kommunene er organisert forhandlingsteknisk i Kommunenes sentralforbund (KS)

Veterinærforeningen har avtalefestet forhandlingsrett for medlemmer som er ansatt i disse kommunene. HTA i KS-området gjengir lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene i kommunene, mens HA i KS-området gjengir de tillitsvalgtes rettigheter og plikter.