I staten gjelder først og fremst Hovedtariffavtalen (HTA) i staten. Denne er supplert med særavtaler som dekker spesielle vilkår for særskilte grupper som har behov for spesielle vilkår, som f.eks. Forsvaret.

De vilkår som går fram av HTA i staten og av særavtalene gjelder både for ansatte organisert i en forhandlingsberettiget fagforening og for uorganiserte, selv om de uorganiserte ikke har forhandlingsrett.

Øvrige vilkår i statstjenesten går fram av Statens personalhåndbok som nå finnes elektronisk under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Lenke til Statens elektroniske personalhåndbok

Den norske veterinærforening har lovfestet forhandlingsrett i staten.
Hovedavtalen (HA) i staten gjengir de rettigheter og plikter som gjelder de tillitsvalgte.