Akvaveterinærenes forening (AVF) og Tekna Havbruk og fiskehelse har sammen utarbeidet en veileder for brønnbåtinspeksjoner.

Veilederen inneholder retningslinjer for hvilken dokumentasjon man har krav på, hvordan visuell kontroll skal foregå, test av renhold (ikke et krav for å utstede attest) og skriving av attest.