Telefaks fases ut som metode for overføring av resept.

Veterinærforeningen har lenge jobbet for å få avklart det juridiske rundt veterinærenes forskrivningsrett når det gjelder legemidler.

Vi har også jobbet sammen med Apotekerforeningen, Direktoratet for medisinske produkter (DMP) og Helse- og omsorgsdepartementet, for å finne en god løsning som erstatter faks inntil en e-reseptløsning er på plass. Denne kan du lese om her