Veterinærforeningen og AVF mener at god fiskehelse og  -velferd må prioriteres.

  • Det skal lønne seg å prioritere god fiskehelse og fiskevelferd

  • Erfaringene fra tildeling av utviklingskonsesjoner viser tydelig at næringen innretter sine handlinger etter de rammene som settes for vekst

  • Dødelighet, sykdom og velferd må inn som kriterier i trafikklyssystemet

Lenke til presentasjonen (PDF, 1MB) som ble holdt for en ekspertgruppe på trafikklyssystemet opprettet av Nærings- og fiskeridepartementet (2.6. 2021).