Mattilsynet publiserer ukentlige lakselusrapporter fra Havforskningsinstitutet på sine nettsider.

Lenke til lakselusrapportene på Mattilsynet nettsider.