Gjennom ditt medlemskap får du tilgang til markedets beste pensjonstilbud, for de fleste medlemmer vil dette innebære en mye større pensjonspott.

Nordmenns engasjement for bankrenta er høyt, men sannheten er at det er mer å spare på å ha en rimelig pensjonsløsning. Et gjennomsnittsmedlem på 44 år i privat sektor som flytter pensjonen sin til Kron vil i gjennomsnitt få ca. 5000 mer pr. måned i pensjon, sier Joar Hagatun, Daglig leder i Kron.

*Utregning tar utgangspunkt i en årlig kostnadsbesparelse på 0,58% i forvaltningshonorar/kostnader. Avkastningen som er brukt i eksemplet følger Finans Norges avtale om avkastningsprognoser. Årlig lønnsutvikling er benyttet og det er justert for inflasjon.