Hvis du kun har jobbet i offentlig sektor gjelder dessverre ikke «Egen pensjonskonto» for deg, men hvis du har innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor kan du allikevel samle dette hos Kron. Du vil uansett få rabatt på fondssparing og Individuell pensjonssparing (IPS) fra Kron.