Veterinærprofesjonen er underlagt en egen lov som regulerer veterinærenes faglige virksomheter på lik linje med det som gjelder for helsepersonell. Loven heter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

I tillegg må veterinærer i utøvelse av profesjonen sin forholde seg til lov om dyrevelferd, og legemiddelloven, samt relevante forskrifter til de enkelte lovene. Lovene finner du på lovdata ved å følge vedlagte linker:

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Lov om dyrevelferd

Lov om hundehold

Lov om legemidler

Markedsføringsloven