Den norske veterinærforening er primært en fagforening og arbeidstakerorganisasjon for veterinærer, en av 13 ulike fagforeninger under den større sammenslutningen Akademikerne. Ikke alle veterinærer i Norge er organisert hos oss.