Systemet du bruker fra før avgjør om det er regnskaps- eller årsoppgjørssystem du skal bruke. Det er viktig at du tar kontakt med leverandøren din og undersøker om de støtter innsending av den nye skattemeldingen. Det samme gjelder dersom du bruker en regnskapsfører eller revisor som leverer skattemeldingen for deg.

Dersom du i dag ikke bruker et system for levering av skattemeldingen, anbefaler Skatteetaten at du tar kontakt med en leverandør som passer deg og dine behov så raskt som mulig. Man kan nemlig forsøke det nye systemet for skattefastsettingsåret 2023.

Du kan lese mer om dette på skatteetaten.no.

Har du spørsmål til den nye skattemelding, kan du ta kontakt med skatteetaten via nettsiden deres skatteetaten.no/kontakt eller på telefon 800 80 000.