DNV-N er forhandlingsutvalget for næringsdrivende medlemmer av Veterinærforeningen. Styret er sammensatt av fem personer fordelt på stor- og smådyrpraksis, og styret har sekretærbistand fra Veterinærforeningens sekretariat. Det avholdes normalt fem fysiske styremøter i året pluss telefonmøter. Styrets leder er observatør i Veterinærforeningens sentralstyre. 

DNV-N bistår næringsdrivende medlemmer med hjelp, og har jevnlig kontakt og møter med GENO og offentlige instanser angående viktige forhold for næringsdrivende veterinærer. DNV-N jobber opp mot GENO og de offentlige instanser for best mulig rammevilkår inkl. arbeidsforhold og avlønning av de næringsdrivende veterinærer.

For å få tilgang til forhandlingsutvalgets referater og årsberetninger, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.