Veterinærforeningen er representert i forhandlingene i stat ved Andreas Håland, og i Kommune ved Christian Tengs.

Vi kjemper for bedre lønns- og arbeidsvilkår for veterinærene! 

Norge er helt avhengig av veterinærenes kompetanse, og de siste årene har det vært mye høyere turnover i statlig sektor enn tidligere for våre medlemmer. Vi ser at staten er nødt til å prioritere bedre lønn og bedre arbeidsforhold for våre medlemmer hvis den ikke skal tape i kampen om arbeidskraften. Det er en veterinærkrise og mangel på veterinærer i Norge. Skal stat og kommune sikre seg denne kompetansen må dette prioriteres, sier Håland og Tengs.

Akademikerne har en klar forventing om reallønnsvekst i årets oppgjør.

  • Staten har de siste årene fått økte problemer med å beholde og rekruttere høyt utdannede. Dette går utover kvaliteten på tjenestene, forskning, beredskapen og rettsikkerheten vår. For at staten ikke skal tape konkurransen om høyt utdannede, må de ansatte sikres en god lønnsutvikling, sier forhandlingsleder for Akademikerne i staten, Kari Nordli.

Lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker for høyt utdannede. For enkelte grupper er forskjellen på opptil 40 prosent.

Samtidig vet vi at lønnsforskjellene internt i staten er mindre enn i resten av arbeidslivet. Høy utdannelse må lønne seg også i staten, for at sektoren skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for høyt utdannede, sier Nordli.

Halvparten av Akademikernes medlemmer i staten vurderer å slutte i jobben, og lønn er den viktigste årsaken, ifølge Akademikernes medlemsundersøkelse fra i fjor.

Vi står i en situasjon der også høyt utdannede kjenner på at de får dårligere råd. Dette gjør konkurransesituasjonen til privat sektor enda mer aktuell: Når økonomien er presset for den enkelte blir lønn en enda viktigere faktor.

Akademikerne krever at lønnsforhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass.

Virksomhetene er ulike med tanke på for eksempel kompetansebehov og hvor i landet de befinner seg – og er nødt til å kunne bruke lønn aktivt for å sikre seg de ansatte de trenger, sier Nordli.

Forhandlingsfrist er 30. april 24.00.