Innkalling til årsmøtet i Forening for veterinær samfunnsmedisin

Det innkalles til digitalt årsmøte i Forening for veterinær samfunnsmedisin, torsdag 14. november 2024.

Saker til behandling:

  1. Årsberetning og regnskap for 2023
  2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2025
  3. Valg
  4. Tid og sted for årsmøtet 2025
  5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat senest 14. oktober 2024. Leder i valgkomiteen er Ole Alvseike, tlf. 916 84 143, e-post: ole.alvseike@animalia.no og medlemmer, Kristian Hoel, e-post: kristian.hoel@vetinst.no og Ingeborg Sveinsdottir, k98svein@hotmail.com