Forening for veterinær samfunnsmedisin (FVS), tidligere veterinærhygienisk forening (VHF) ble stiftet i 13. desember 1925 og er den eldste særforeningen i Den norske veterinærforening. Foreningen skiftet navn på årsmøtet i 2006.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, fagpolitiske, kollegiale
og sosiale interesser og foreningen skal fremme medlemmenes interesser i Veterinærforeningens organer og være kontaktledd utad. 

FVS er medlem av UEVH - Union Europeenne des Veterinaires Hygienistes, og har
en fast representant som deltar i dette internasjonale forum for hygieneveterinærer.

For å få tilgang til særforeningens referater og annen nyttig informasjon, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.