1. Lavere kostnader – Ved at alle pensjonskapitalbevis samles på et sted vil de alle fleste få reduserte gebyrkostnader. Det innebærer en og samme pris for forvaltningen av pensjonen fra eksisterende arbeidsgiver og tidligere oppspart pensjonssparing.
  2. Bedre oversikt – Det er enklere å følge med på pensjonssaldoen din når du kun logger deg inn et sted.
  3. Mer kontroll over egen sparing – Egen pensjonskonto gir deg mer kontroll over hvordan din sparing er satt opp. Når du velger leverandør kan du både bestemme hvor stor aksjeandel og hvilke fond du ønsker at pensjonen din forvaltes i.