Da vil du ikke få en egen Pensjonskonto, men hvis du har pensjon fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor kan du flytte dette til en egen Pensjonskonto.