Egen pensjonskonto blir innført for å gi deg bedre oversikt og for å redusere gebyrene du betaler på pensjonen din. Dagens pensjonssystem gjør at mange nordmenn har pensjonskapitalbevisene hos forskjellige leverandører med høye forvaltningsgebyrer. Egen pensjonskonto sørger for at hele pensjonspotten samles et sted.