Selv om vi også er en veterinærfaglig forening, så skal en klage på en veterinærs faglige utøvelse av veterinærtjenesten rettes via lenke til Mattilsynets e-postadresse. Sekretariatet i Den norske veterinærforening behandler ikke slike klager.