Dersom du ønsker å klage på pris på veterinærtjenester, skal denne klagen rettes til Forbrukerombudet.

Lenke til mal for klagebrev   

Veterinærtjenester er å betrakte som private tjenester, og kjøp av veterinærtjenester reguleres derfor på samme måte som kjøp fra andre profesjonelle aktører.

Det er fri prisfastsettelse blant veterinærer. Dette betyr at det ikke finnes regler eller retningslinjer for hva en tjeneste skal koste – det er veterinæren selv som fastsetter pris ut fra hva de har av lønnskostnader, driftskostnader, utgifter til utstyr, og annet.

Veterinæren plikter å oppgi pris på sine tjenester på en lett synlig måte (på nettside, ved oppslag i klinikken eller lignende). For mer kompliserte eller sammensatte forhold, for eksempel en mer omfattende utredning der det ikke enkelt kan opplyses om pris, er det god skikk å avtale pris eller gi et overslag på hva dette vil koste på forhånd.

Forskrift om prisopplysning for tjenester beskriver hvordan en skal opplyse om pris:

Lenke til forskrift om tjenester på lovdata.no

Lenke til forskrift om varer på lovdata.no