Innkalling til årsmøtet i Akvaveterinærenes forening

Det innkalles til årsmøte i Akvaveterinærenes forening, tirsdag 5. november 2024 på Lily Country Club, Kløfta

Saker til behandling:

  1. Årsberetning og regnskap for 2023
  2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2025
  3. Valg
  4. Tid og sted for årsmøtet 2025
  5. Innkomne saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til DNVs sekretariat senest 5. november 2024. Medlemmer i valgkomiteen er leder Siri Gåsnes, tlf. 938 42 193, E-post: sirigasn@gmail.com Kari Marie Børtveit: k-bo4@online.no og Are Strøm: are.strom@mattilsynet.no