På fredagens Lindmo understreket hun at fisken er dyr og skal ha det bra. Men kravet til god velferd i de største dyreholdene i Norge må følges opp gjennom politisk styring, i lovverket og ikke minst i praktisk forvaltning. For lenge har fokus ligget på næringens behov, nå er det på tide å sette fiskens behov i sentrum for videre utvikling av denne viktige næringen. Akvaveterinærenes forening har lenge arbeidet for å fremme god dyrevelferd, og vi ser frem til å bidra i arbeidet med ny havbruksmelding der vi forventer at det vil bli lagt stor vekt på at ingen får vekst uten å kunne dokumentere god dyrevelferd. Vårt slagord «Vekst gjennom velferd» må bli en rettesnor for fremtidens havbruk.

Lenke til Lindmo 26. januar 2024