Breitind i NordlandNordland er et langstrakt fylke med lange avstander, og med mye vakker natur! Vi har derfor valgt å legge årsmøtene våre til steder der vi kan oppleve noe, ofte litt utenfor allfarvei. Dermed har vi også valgt å ha årsmøtet rett før skoleferien. Vi legger stor vekt på å være en sosial møteplass for veterinærer på tvers av fagfelt og arbeidsområde. Det bærer også det faglige programmet preg av, vi prøver å finne tema som fenger alle veterinærer.

Med noen års mellomrom har vi lagt årsmøtet utenlands. Eksempelvis var vi på Færøyene i 2010 og på Island i 2016, begge turer i samarbeid med Troms og Finnmark veterinærforening.

For å få tilgang til lokalforeningens referater og årsberetninger, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.