For å få tilgang til lokalforeningens referater og årsberetninger, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.

OVF’s medlemstelefon.
Vi er her for deg. Ta gjerne kontakt.
Styret i Opplandene veterinærforening

Vennlig hilsen
Regina Bock, Hilde Hoven, Ola Magnus Lømo, Line Bredli-kraemer og Anette Vårlid

Regina Bock - 99 53 14 66
Line Bredli-Kraemer - 48 24 56 20
Hilde Jorunn Hoven - 95 75 88 82
Anette Vårlid - 97 57 30 31
Ola Magnus Lømo - 48 13 88 88