Rogaland veterinærforeningSports og familiedyrsektoren er også betydeleg då me har mange store byer i området og eit bredt spekter av klinikker. I våre mange fjorder har me også mange engasjerte veterinærer i akvakultur sektoren. Lokalseringa av Veterinærinstituttet, NMBU og SEARCH er viktige for våre veterinærer, men også for heile miljøet vårt og alle brukarane av deira tenester og kompetanse.

Me er også opptekne av å ta vare på våre medlemmer både sosialt og fagleg. Våre arrangement er i stor grad gratis for medlemsmassen vår. Me arrangerer ofte ettermiddagsseminarer på Høyland med ulike tema, særleg innan produksjonsdyrmedisin og regelverk.

Har du saker du treng hjelp til, eller ynskjer til aktiviteter ta kontakt med styret. Ta også kontakt med nokon av oss dersom du har behov for å snakke med ein kollega om faglege eller andre saker.

For å få tilgang til lokalforeningens referater og årsberetninger, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.