Vi har rundt 90 medlemmer som representerer alle deler av veterinærbransjen.

Lokalforeningens styre består av fire medlemmer: leder, nestleder, kasserer og sekretær.
Vi avholder styremøter fire ganger per år.

I tillegg arrangerer vi kurs hver høst, der vi de siste årene har rettet oppmerksomheten mot både faglige og andre aspekter av veterinæryrket. Vi har hatt fokus på å fremheve god kollegialitet og godt samarbeid blant annet ved å arrangere sosiale sammenkomster for nettverksbygging lokalt.

For å få tilgang til lokalforeningens referater og årsberetninger, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.