TelemarkskuTelemark veterinærforening er en av de minste lokalforeningene, med litt over 60 medlemmer. Medlemmene er spredd over et stort område og på mange ulike fagfelt, og dette prøver vi å ta hensyn til når vi planlegger våre møter og arrangement. Vi ønsker at foreningen skal være både en kollegial møteplass og et sted for faglig påfyll.

De siste årene har vi hatt et lørdagskurs med rent faglig innhold, og en middag med sosialt samvær med gode kolleger. Vi har også hatt våre møter på mange av de ulike klinikkene i Telemark, da dette gir medlemmene muligheten til å se hvordan andre har det på sin arbeidsplass. 

For å få tilgang til lokalforeningens referater og årsberetninger, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.