30.04. 2024

Student og kavlDigital plattform

En del av prosjektet handler om å lage en brukervennlig digital plattform som kobler sammen de som ønsker å delta i mentorordningen og sørger for god oversikt over tilbud og etterspørsel av arbeidskraft på veterinærområdet.  

 

Foreløpig er disse tiltakene blant de vi vil prøve ut i pilotprosjekter: 

Mentorordning for ferske produksjonsdyrpraktikere 
 • For å kunne kjøre produksjonsdyrpraksis må du som oftest kunne inseminere. Vi har en ordning med refusjon av kostnadene til inseminasjonskurs. Du finner vilkårene for å søke og søknadsskjema her. 
 • Vi jobber med å utvikle en mentorordning som innebærer støtte til ferske produksjonsdyrpraktikere. Menteer vil få en eller flere mentorer som skal være tilgjengelig for faglig, mental og praktisk støtte.  
 • Vi jobber med å opprette egne kurs og nettverkssamlinger for mentorer.
 • Mentorene vil få godtgjørelse etter fastsatte takster 

 

Mentorordning for studenter 
 • De fleste veterinærstudenter skal ha noen form for ekstern praksis i løpet av studiet sitt. Mentorprosjektet har som mål å etablere et system for koordinering av slik praksis, slik at det blir enklere for studenter og dyktige mentorer å finne hverandre. 
 • Vi jobber med å utrede behov for forsikring, mulighet for bistand til å skaffe bolig og andre praktiske spørsmål. 
 • Mentorene vil få godtgjørelse etter fastsatte takster. 
 • Vi jobber med å opprette egne kurs og nettverkssamlinger for mentorer.

 

Mentorordning for studenter med midlertidig lisens
 • Vi jobber med å opprette en mentorordning som innebærer støtte for studenter med midlertidig lisens. Menteer vil få en eller flere mentorer som skal være tilgjengelig for faglig støtte.  
 • Vi jobber med å vurdere om det er mulig å få støtte til praktiske ting, og hvordan det i så tilfelle kan finansieres og administreres.  
 • Vi jobber med å opprette egne kurs og nettverskssamlinger for mentorer.
 • Mentorene vil få godtgjørelse etter fastsatte takster.