30.04. 2024

Hva er mentorprosjektet? 

Mentorprosjektet er et pilotprosjekt som er finansiert av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og driftet av Den Norske Veterinærforening (DNV). Prosjektet er flerdelt; det skal støtte nyutdannede på vei ut i produksjonsdyrpraksis og legge til rette for at studenter kan ha praksis sammen med erfarne produksjonsdyrveterinærer. Det skal også hjelpe studenter med midlertidig lisens og produksjonsdyrpraktikere som trenger hjelp i ferier eller til vakter å finne hverandre og å finne gode samarbeidsformer.  

I tillegg vil vi se på hvilke kurs som kreves for å opprettholde og støtte tilstrekkelige veterinærtjenester til landbruket. Prosjektet dekker kostnadene til inseminasjonskurs for de som er på vei ut i en jobb hvor dette er nødvendig.   

Hvorfor trenger vi et mentorprosjekt? 

Vi har som mål å bedre rekrutteringen av veterinærer til produksjonsdyrpraksis og vakt.  Dette trengs fordi det er utfordringer med å sikre tilfredsstillende veterinærdekning mange steder i landet. En arbeidsgruppe har gjennom rapporten "Tilgang på veterinærtjenester i Norge", anbefalt 21 tiltak for å bedre situasjonen. Mentorprosjektet tar for seg tre av disse tiltakene:

  • Utvikle et opplegg for en mentorordning i distriktene 
  • Etablere et system for ekstern utplassering under studietiden
  • Vurdere kurstilbud og -behov blant produksjonsdyrpraktikere 

Prosjektet er ment å senke terskelen for å prøve seg som produksjonsdyrpraktiker ved å gi ferske praktikere en mykere start, og introdusere studenter til husdyrbransjen og hverdagen som praktiker allerede under studiet. En god start og et godt kollegialt fellesskap øker også sannsynligheten for at man trives og blir værende.  

Denne siden vil utvides med mer informasjon etter hvert som prosjektet skrider frem.