Innkalling til årsmøtet i Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Det innkalles til årsmøte i Smådyrpraktiserende veterinærers forening, torsdag 24. oktober 2024 på Clarion Oslo Airport, Gardermoen.

Saker til behandling:

  1. Årsberetning og regnskap for 2023
  2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2025
  3. Valg
  4. Tid og sted for årsmøtet 2025
  5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat innen 24. september 2024. Medlemmer i valgkomiteen er Vigdis Rædergård (leder), Tlf. 92 85 06 20, e-post: vigdis.raedergard@anicura.no  , Marius Rudi, dyrlegen.marius@gmail.com og Øystein Brandvold Klemp, oystein@f-d.no