SVF arbeider for å ivareta medlemmenes faglige, fagpolitiske, kollegiale og sosiale interesser. Foreningen skal representere smådyrpraktikere, fremme særforeningens interesser i Veterinærforeningens organer og være kontaktledd utad.

SVF er medlem av UEVP – Union of European Veterinary Practitioners, Fecava (Federation of European Companion Animal Veternary Association) og WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) og har faste representanter som deltar i disse internasjonale fora for smådyrpraktiserende veterinærer.

For å få tilgang til særforeningens referater og annen nyttig informasjon, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.